HOME > 커뮤니티 > 공지사항
공지사항 - 글보기
 
           
 
      산지 상품 디자인 지원 서비스 안내
      농약 안전사용기준과 올바른 농약 사용법 안내 홍보
      산지유통인 등록의무 안내
      대구도매시장내 주대마늘 전면 반입금지 시행 안내
      도매시장 부설주차장 관리규정 개정 안내
      배 품목 소포장화 유통추진 알림
      개인정보 제 3자 제공사항 알림
      표고,느타리,양송이등 버섯류 원산지 표시 안내
  2     스마트폰 어플리케이션 서비스 개시   운영자   2011/06/30   4,061  
  1     효성청과 홈페이지 개편되었습니다.   운영자   2011/02/22   5,248  
 
    1  |  2